Tato zkouška ověřuje znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce a předpokládá samostatné zvládnutí jazyka, k němuž je zapotřebí 600 až 800 vyučovacích hodin plus přibližně 100 až 120 vyučovacích hodin zaměřených na němčinu pro pracovní prostředí. Při zkoušce prokazujete schopnost dorozumět se a adekvátně reagovat v běžných pracovních situacích. Dokážete rovněž porozumět jednoduchým hospodářským textům a napsat standardní dopis.