Student je schopen pokračovat v rozmluvě, dosáhnout svého v rozličných situacích, např. sledovat hlavní body diskuze, která se ho týká, vyjádřit názor, zeptat se na názor či mínění v neformálním přátelském rozhovoru…
Obratně zvládá každodenní problémy, např. si poradí v nepředvídané situaci v dopravním prostředku; zvládá hlavní potíže spojené s organizováním cesty; reklamuje; ujímá se slova v rozhovoru nebo při poradě, požádá o vysvětlení či upřesnění myšlenky. Zkouška trvá 1h 45 min a vyžaduje 210 – 420 hodin výuky.