•  Pomaturitní studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT ČR. Osnovy jsou sestaveny tak, aby byla kromě teoretické přípravy věnována dostatečná pozornost praktickým cvičením a použití získaných jazykových dovedností v reálných situacích. Součástí výuky je také příprava studentů na mezinárodní Cambridgeské jazykové zkoušky.
  • Výuka v rámci kurzů pomaturitního studia je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností a systémů - poslechu, ústního projevu, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby. Využíváme komunikativních metod, které motivují a vedou studenty k samostatnému projevu. Upřednostňujeme tzv. "Guided Discovery approach", který umožňuje studentům samostatně objevovat jednotlivé jazykové jevy a tak si je následně lépe zapamatovat.
  • Studenti se v rámci jazykových kurzů učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému i psanému projevu. Slovní zásoba se orientuje na oblasti každodenního života. Výuka vychází z potřeb jednotlivých studentů.
  •  Kromě výuky obecného jazyka studium rozšiřuje také znalosti z oblasti kultury a reálií.
  •  Výuka probíhá pod vedením jak českých lektorů, tak rodilých mluvčí.