Student je schopen jednoduché komunikace, dokáže jak odpovídat na jednoduché otázky týkající se jeho osoby, místa, kde žije, lidí, které zná, a věcí, jež vlastní, tak takové otázky klást.
Umí se vyjádřit k záležitostem, které se ho týkají. Mluví sice v jednoduchých větách, ale neopakuje stereotypně stále stejné naučené fráze či obraty. Zkouška trvá 1h 20 min a vyžaduje 60 – 100 hodin výuky.