Tato zkouška předpokládá pokročilejší jazykovou úroveň (600 až 800 vyučovacích hodin). Její složení prokazuje znalosti německého jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný kandidát se orientuje i v delších a abstraktnějších textech, je schopen jasného a strukturovaného písemného projevu a dokáže se aktivně podílet na diskusích a vyjádřit svůj postoj.

V některých zemích je Goethe-Zertifikat B2 předpokladem pro studium germanistiky, v Německu je na některých středních a vysokých školách uznáván jako doklad jazykových znalostí.