Obsah zkoušky

  1. Čtení - 1 hodina
  2. Psaní - 1 hodina a 20 minut
  3. Gramatika a slovní zásoba - 45 minut
  4. Poslech - cca 40 minut
  5. Ústní projev - 14 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".