• Cena: 23 500,- (v ceně je zahrnuta 1 sada učebnic), při zápisu do 30.6.2019: 22 500,-
  • Při zápisu do kurzů pomaturitního studia je třeba složit částku 5 500,- Kč v hotovosti, která bude odečtena z celkové částky kurzovného. Navrácena bude ve výši 5000,- pouze v případě přijetí studenta k dennímu studiu na některé vysoké škole a po předložení dokladu o přijetí ke studiu (rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu), a to do 31.8.2019. Ze zápisného se odečte administrativní poplatek 500,-.
  • Jazyková škola LEVL languages umožňuje po uhrazení zápisného 5 500,- Kč rozložit platbu kurzovného do splátek. První splátka je splatná do 30.9.2019 a poslední do 31.12.2019. 
  • Platit je možné v hotovosti nebo převodním příkazem na běžný účet v ČSOB, a.s., č. účtu 209705845/0300. Jako variabilní symbol uveďte Vaše registrační číslo, pokud Vám byla vystavena faktura, uveďte číslo faktury (platí i pro platbu v hotovosti). Jestliže student stornuje přihlášku k pomaturitnímu studiu, nárok na vrácení kurzovného vznikne pouze při přijetí studenta na vysokou školu.