Obsah zkoušky

  1. Čtení a psaní - 1 hodina a 30 minut
  2. Poslech - cca. 40 minut
  3. Ústní projev - cca 10-12 minut ve dvojicích

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".