Složením této zkoušky prokážete solidní základní znalosti německého hovorového jazyka, díky kterým se dokážete domluvit ve všech důležitých situacích běžného života. Jste schopni účastnit se rozhovoru, vyjádřit svůj názor, na něčem se dohodnout, rozumíte správně důležitým informacím v hlášeních, rozhlase i novinách a umíte se vyjádřit i písemně. Této úrovně lze v závislosti na okolnostech dosáhnout po 350 až 650 vyučovacích hodinách.

V Německu je Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch uznaný jako doklad znalosti němčiny při získávání německé státní příslušnosti.