Tato zkouška předpokládá elementární jazykové znalosti. Odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály podle Společného evropského referenčního rámce. Jejím složením prokážete schopnost rozumět v běžných situacích základním otázkám a sdělením, představit se či vyplnit osobní údaje ve formulářích a napsat krátká osobní sdělení. K dosažení této úrovně je třeba 80 až 200 vyučovacích hodin.