Jde o úroveň „schopen přežít“. Student ovládá základní společenské dovednosti (běžné zdvořilostní výrazy, navázání kontaktu, reakce na něj; odpověď na pozvání, dotazy na povolání, trávení volného času…), dokáže hovořit o cestování, kulturním vyžití, o každodenních dovednostech (slušně se domluvit v obchodě, na poště nebo v bance; informovat se o zájezdu; používat hromadnou dopravu; požádat o základní informace, zeptat se na cestu, vysvětlit cestu, koupit lístky; umět pojmenovat předměty denní potřeby,požádat o ně). Zkouška trvá 1h 40 min a vyžaduje 160 – 240 hodin výuky.