Obsah zkoušky

  1. Čtení - 1 hodina 30 minut
  2. Psaní - 1 hodina 30 minut
  3. Gramatika a slovní zásoba - 1 hodina a 30 minut
  4. Poslech - přibližně 40 minut
  5. Ústní projev- 19 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 60 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".
 

Upozornění

Od roku 2013 bude zkouška testována v novém formátu: stávající formát 5ti částí bude nahrazen 4mi částmi - čtením, psaním, poslechem a ústní zkouškou. Zkoušku ve stávajím formátu mohou kandidáti skládat do prosince 2012.