Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň (800 až 1000 vyučovacích hodin). Jejím složením prokážete dobré znalosti německého spisovného jazyka, díky kterým bez větší námahy rozumíte i obtížnějším a delším textům a jste rovněž schopni se obšírně a přiměřenou formou vyjadřovat, a to ústně i písemně.