Student plynně argumentuje: obhájí názor, dokáže rozvést stanovisko, vytyčit klady i zápory, logicky argumentovat, vyjednávat, ustupovat, zvažovat hypotetické situace…
Hladce zvládá společenskou komunikaci: v běžné mluvené francouzštině rozumí i podrobnostem, a to i v hlučném prostředí; přizpůsobuje se změnám stylu i tónu, k nimž obvykle v konverzaci dochází.
Jazyk vnímá na vyšší úrovni: dokáže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění, a vědomě kontroluje svůj projev tak, aby se jich nedopouštěl. Zkouška trvá 2h 30 min a vyžaduje 390 – 670 hodin výuky.