• Před samotným nástupem do studia budou studenti rozřazeni do jazykových skupin dle jejich aktuálních znalostí anglického jazyka.
  • Testování probíhá na základě rozřazovacího online testu na našich webových stránkách, které je následované ústním pohovorem.
  • Zápisy probíhají každý čtvrtek od 13.00-16.00, počínaje čtvrtkem 16.5.2019 do 27.6.2019. Poté po osobní dohodě.
  • K zápisu v jiném termínu je možno se telefonicky objednat na tel.: 325 877 025 nebo 602 727 091 nebo elektronicky na skola@levl-languages.cz.
  • Testováni nebudou pouze úplní začátečníci.
  • Při zápisu do pomaturitního studia je potřeba vyplnit přihlášku a složit zálohu 5500,-.
  • V případě volných míst v kurzu, lze do studia nastoupit i po zahájení školního roku. Výše kurzovného bude adekvátně vypočtena.