• Studium je určeno především studentům, kteří v roce 2019 složili maturitní zkoušku. Nicméně pomaturitního jazykového kurzu se může zúčastnit každý, kdo má zájem o intenzivní studium v jazykovém kurzu. Jedinou podmínkou je, že takový student nebude moci využívat výhod statutu studenta.
  • Zakončení studia mezinárodní jazykovou zkouškou. Pomaturitní studium angličtiny může být v červnu 2020 zakončeno mezinárodní jazykovou zkouškou (Cambridge: Key (KET), Cambridge: preliminary (PET), Cambridge: First (FCE). JŠ LEVL zajišťuje veškerou administrativu spojenou s registrací k těmto zkouškám.