ZAJÍMAVOSTI

doporučená jazykovka
1. jazykový klub školního roku 2019/2020.
Přijďte si ve středu 25.9.2019 poslechnout o životě v Britské armádě.
Stali jsme se partnery zkouškové centra Cambridge PARK, které pro nás bude zajišťovat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka.
This course is intended for everyone older than 50 and still interested in learning a world language.
BABY SIGNS pro balotala, aby se s Vámi dorozuměla.
Našim studentům nabízíme možnost vypůjčit si knížky z naší anglické knihovny.
Máte zájem o anglické knížky jak pro děti tak pro sebe? Přijďte k nám do školy.

Anglické jazykové certifikáty

patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, ústní projev, čtení a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

 Pro skládání jazykových zkoušek spolupracujeme s autorizovaným zkouškovým centrem CAMBRIDGE PARK 

 

Srovnání Cambridgeských zkoušek se Společným Referenčním Rámcem Rady Evropy:

SERR - Společný Evropský Referenční Rámec Rady Evropy odpovídající Cambridgeské zkoušky
C2 - Mastery Cambridge English: Proficiency (CPE)
C1 - Effective operational proficiency Cambridge English: Advance (CAE)
B2 - Vantage Cambridge English: First (FCE)
B1 - Threshold Cambridge English: Preliminary (PET)
A2 - Waystage Cambridge English: Key (KET)
A1 - Breakthrough -

Společný Evropský Referenční Rámec Rady Evropy je obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky. Kompletní text dokumentu naleznete na: www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp

jsou vytvořeny pro děti mezi 7 - 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Byly navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení (neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl").
je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 1 rok (120 -180 hodin) výuky, je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postupovat k vyšším úrovním.
je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 2 roky (380 hodin) výuky. Testuje komunikativní kompetenci ve všech čtyřech jazykových dovednostech v běžných životních situací.
je určen pro kandidáty, kteří absolvovali přibližně 4-5 (500-600 hodin výuky)let studia Je to celosvětově nejrozšířenější jazyková zkouška. Je uznávaná v mnoha profesních oborech (administrativa, bankovnictví, letectví, atd.) jako velmi dobrá kvalifikace znalostí anglického jazyka.
je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou přibližně 7 let studia. Tato zkouška vykazuje vysokou úroveň znalostí anglického jazyka. Na mnoha britských univerzitách je tato zkouška nutným vstupním jazykovým požadavkem.
je nejvyšší ESOL Cambridge zkouškou Tato úroveň se velmi přibližuje jazykovým schopnostem rodilých mluvčí. Držitelé této zkoušky splňují jazykové požadavky na vstup na evropské univerzity, stejně tak jako při ucházení se o práci na poli EU.
Nabídka kurzů angličtiny pro veřejnost a přípravných kurzů na ESOL v Kolíně.