Stále častěji máme možnost se setkávat v našem okolí s dětmi, které plynule hovoří dvěma či dokonce více jazyky. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu mezinárodních manželství je to zcela přirozený vývoj. Každopádně víceméně vždy jsme fascinováni tím, jak skvěle tyto děti své jazyky ovládají. Většina rodičů investuje do vzdělání svých dětí nemalé částky a často vidí jazykové vzdělání jako jedno z těch podstatných. Řeknete si, že obrovskou výhodu v učení se jazykům mají právě bilingvní nebo multilingvní děti. Ty se cizí jazyk naučí od jednoho ze svých rodičů zcela přirozeně. Dvouletá Olivia, jejíž maminka je Češka a tráví s dcerkou více času, mluví převážně česky. Nicméně se svým australským tatínkem se bez problému domluví anglicky.

Otázkou je, zdali je možné, aby v rodině, kde oba dva rodiče mají stejnou národnost, v našem případě českou, vyrostlo bilingvní dítě? Spousta skeptiků by řekla, že nikoli. Já si však dovolím tvrdit opak. Existují rodiny, které vychovaly bilingvní děti v českém prostředí a to jen díky tomu, že jeden z rodičů měl nejen patřičné znalosti daného cizího jazyka, ale i obrovskou vůli komunikovat se svým potomkem pouze zvoleným cizím jazykem.

Jste-li rodič bilingvního dítěte nebo máte zájem vychovat bilingvní dítě v českém prostředí, rádi Vás přivítáme v našem LEVL KLUBU BILINGVNÍCH DĚTÍ.


  VIDEO:
BABY ENGLISH- ANIMALS