ZAJÍMAVOSTI

doporučená jazykovka
1. jazykový klub školního roku 2019/2020.
Přijďte si ve středu 25.9.2019 poslechnout o životě v Britské armádě.
Stali jsme se partnery zkouškové centra Cambridge PARK, které pro nás bude zajišťovat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka.
This course is intended for everyone older than 50 and still interested in learning a world language.
BABY SIGNS pro balotala, aby se s Vámi dorozuměla.
Našim studentům nabízíme možnost vypůjčit si knížky z naší anglické knihovny.
Máte zájem o anglické knížky jak pro děti tak pro sebe? Přijďte k nám do školy.

Francouzské jazykové certifikáty

Mezinárodní jazykové zkoušky DELF a DALFjsou uznávány v České republice ve veřejné správě, na většině univerzit, stejně jako v mnoha soukromých podnicích. Je rovněž možné je uznat za platné v rámci programů podporovaných Evropskou unií. Zkoušky DELF a DALF jsou standardizované a světově uznávané.

Každý diplom DELF a DALF

- odpovídá určité úrovni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
- je udělován na základě výsledků série zkoušek, které jsou koncipované tak, aby bylo možné posoudit 5 komunikačních schopností (porozumění písemnému a mluvenému, ústní a písemný interaktivní a samostatný projev).
- je uznávaný ALTE (Association of Language Testers in Europe).

 

Srovnání DELF zkoušek se Společným Evropským Referenčním Rámcem:

SERR-Společný Evropský Referenční Rámec  DELF zkoušky 
C2 DALF C2
C1 DALF C1
B2 DELF B2
B1 DELF B1
A2 DELF A2
A1 DELF A1
  • DELF A1: uplatnění prvních znalostí – rozpoznávání

Podrobné informace o obsahu zkoušky na www.ciep.fr/delfdalf/documents/DELF_A1.pdf
  • DELF A2: základní dovednosti

Podbrobné informace o obsahu zkoušky na:www.ciep.fr/delfdalf/documents/DELF_A2.pdf
  • DELF B1: úroveň mírně pokročilá

Podbrobné informace o obsahu zkoušky na:www.ciep.fr/delfdalf/documents/DELF_B1.pdf
  • DELF B2: úroveň samostatného uživatele

Podrobné informace o obsahu zkoušky na: www.ciep.fr/delfdalf/documents/DELF_B2.pdf
  • úroveň velmi pokročilá

Podrobné informace o obsahu zkoušky na: www.ciep.fr/delfdalf/documents/DALF_C1.pdf
  • úroveň rodilého mluvčího
Nabídka kurzů angličtiny pro veřejnost a přípravných kurzů na ESOL v Kolíně.