Organizace roku a kurzovné »

Začátek studia: 4. 9. 2023
Konec studia: 30. 6. 2024
Rozsah výuky: 20 x (45 min) hodin týdně
Výuka denně: 8.30 - 11.45

Prázdniny:

 • podzimní prázdniny: 26. 10. - 27.10. 2023
 • vánoční prázdniny: 23.12. 2023 - 2.1. 2024
 • jarní prázdniny: 26.2.- 3.3. 2024
 • velikonoční prázdniny: 28.3. - 1.4. 2024

Výhody studia:
 • Statut studenta pro letošní maturanty (maturita složena v roce 2023) je zachován. Stát za Vás bude hradit sociální a zdravotní pojištění.
 • Kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři
 • Individuální přístup
 • 90% úspěšnost u Cambridgeských zkoušek
 • Knihovna se zjednodušenou četbou ve třech jazycích
 • Exkurze v anglickém jazyce
 • Návštěvy anglického divadla
 • Předplatné časopisu BRIDGE
 • Možnost jazykového pobytu v zahraničí
 • Potvrzení ISIC karty
 • Možnost občerstvení, stolní voda, káva nebo čaj za zvýhodněné ceny
 • WI-FI připojení k internetu
 • Sleva 5% na kurzovném, pokud přivedete do pomaturitního studia svého známého
 • Studium dalšího cizího jazyka ve veřejnostním semestrálním kurzu s 30% slevou

Kurzovné:  

          Cena: 26 500,- Kč 
                     25 500,- Kč při zápisu do 30. 6. 2023
 • Při zápisu do kurzů pomaturitního studia je třeba složit částku 5 500,- Kč v hotovosti, která bude odečtena z celkové částky kurzovného. Navrácena bude ve výši 5000,- Kč pouze v případě přijetí studenta k dennímu studiu na některé vysoké škole a po předložení dokladu o přijetí ke studiu (rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu), a to do 31.8.2023. Ze zápisného se odečte administrativní poplatek 500,-Kč.
 • Jazyková škola LEVL languages umožňuje po uhrazení zápisného 5 500,- Kč rozložit platbu kurzovného do splátek. První splátka je splatná do 1.9.2023 a poslední do 31.12.2023. 
 • Platit je možné v hotovosti nebo převodním příkazem na běžný účet v ČSOB, a.s., č. účtu 209705845/0300. Jako variabilní symbol uveďte Vaše registrační číslo, pokud Vám byla vystavena faktura, uveďte číslo faktury (platí i pro platbu v hotovosti). Jestliže student stornuje přihlášku k pomaturitnímu studiu, nárok na vrácení kurzovného vznikne pouze při přijetí studenta na vysokou školu.

JŠ LEVL languages

pondělí 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
úterý 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
středa 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
pátek 8.00 - 12.00

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY ⇒certifikát www.Jazykovky.cz
            Doporučení od studentů
 
 

Partneři