ZAJÍMAVOSTI

doporučená jazykovka
English club pod vedením Viktorije Hunkaržové, která Vám povypráví o svých zkušenostech letušky.
Stali jsme se partnery zkouškové centra Cambridge PARK, které pro nás bude zajišťovat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka.
This course is intended for everyone older than 50 and still interested in learning a world language.
BABY SIGNS pro balotala, aby se s Vámi dorozuměla.
Našim studentům nabízíme možnost vypůjčit si knížky z naší anglické knihovny.
Máte zájem o anglické knížky jak pro děti tak pro sebe? Přijďte k nám do školy.

Jednoleté pomaturitní studium ve školním roce 2018/2019
anglický nebo francouzský jazyk

Začátek studia: 3.9.2018 Konec studia: 28.6.2019 Rozsah výuky: 20 x (45 min) hodin týdně Výuka denně: 8.30-11.45 Prázdniny: podzimní prázdniny: 29.10- 30.10.2018 vánoční prázdniny: 22.12. ...
Před samotným nástupem do studia budou studenti rozřazeni do jazykových skupin dle jejich aktuálních znalostí anglického jazyka. Testování probíhá na základě rozřazovacího online testu na n ...
Cena: 23 500,- (v ceně je zahrnuta 1 sada učebnic), při zápisu do 30.6.2018: 22 500,- Při zápisu do kurzů pomaturitního studia je třeba složit částku 5 500,- Kč v hotovosti, která bude odeč ...
Studium je určeno především studentům, kteří v roce 2018 složili maturitní zkoušku. Nicméně pomaturitního jazykového kurzu se může zúčastnit každý, kdo má zájem o intenzivní studium v jazykovém kur ...
 Pomaturitní studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT ČR. Osnovy jsou sestaveny tak, aby byla kromě teoretické přípravy věnována dostatečná pozornost praktickým cvičením a použití získaných jazy ...
POMATURITNÍ STUDIUM 2016/2017 Jakub S.: "Spending a year at this school was definitely worth it. I have significantly improved my English, thanks to a perfect work of my teachers. Each of ...
Nabídka kurzů angličtiny pro veřejnost a přípravných kurzů na ESOL v Kolíně.