Testování a registrace »

►Před samotným nástupem do studia budou studenti rozřazeni do jazykových skupin dle jejich aktuálních znalostí anglického jazyka.
 
►Testování probíhá na základě rozřazovacího online testu na našich webových stránkách, který je následován ústním pohovorem.
 
►Zápisy probíhají každý čtvrtek od 13.00 - 16.00, počínaje čtvrtkem 14. 5. 2020 do trvají konce června. Poté po osobní dohodě.
 
►K zápisu v jiném termínu je možno se telefonicky objednat na tel.: 325 877 025 nebo 602 727 091 nebo elektronicky na skola@levl-languages.cz.
 
►Při zápisu do pomaturitního studia je potřeba vyplnit přihlášku a složit zálohu 5500,-.
 
►V případě volných míst v kurzu lze do studia nastoupit i po zahájení školního roku. Výše kurzovného bude adekvátně vypočtena.

JŠ LEVL languages

pondělí 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
úterý 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
středa 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 12.00  |  13.00 - 16.00
pátek 8.00 - 12.00

Partneři