ZAJÍMAVOSTI

doporučená jazykovka
1. jazykový klub školního roku 2019/2020.
Přijďte si ve středu 25.9.2019 poslechnout o životě v Britské armádě.
Stali jsme se partnery zkouškové centra Cambridge PARK, které pro nás bude zajišťovat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka.
This course is intended for everyone older than 50 and still interested in learning a world language.
BABY SIGNS pro balotala, aby se s Vámi dorozuměla.
Našim studentům nabízíme možnost vypůjčit si knížky z naší anglické knihovny.
Máte zájem o anglické knížky jak pro děti tak pro sebe? Přijďte k nám do školy.

Výuka kurzů pro děti
ve školním roce 2019/2020 - Kolín

1. semestr: 16.9.2019 - 31.1.2020 (18 týdnů)
2. semestr: 3.2.2020 - 12.6.2020 (18 týdnů)


Cílem dětských kurzů je vytvořit pozitivní vztah k anglickému jazyku, zdokonalit jazykové dovednosti a nadchnout děti pro pozdější studiu cizích jazyků.

Osvojování anglického jazyka v kurzech pro děti probíhá za použití komunikativních metod a je spojeno se zábavou a probíhá prostřednictvím různých podnětných a tvořivých aktivit. Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně.

Naši lektoři jsou zkušení rodilí mluvčí nebo kvalifikovaní čeští učitelé.

Doba výuky jednotlivých kurzů může být vzhledem k požadavkům rodičů upravena!!!

 
Kurzy:
 • předškolní děti 3 - 4 roky
 • předškolní děti 4 - 6 let
 • 1. třída
 • 2. třída
 • 3. trída
 • 4. třída
 • 5. třída
 • 6. třída
 • 7.- 8. třída
 • 9. třída
 • přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám pro děti Starters, Movers, Flyers
Všeobecné informace:
 • Za celoroční docházku obdrží studenti certifikát JŠ LEVL o absolvování kurzu.
 • Stávající studenti od nás obdrží 5% slevu při dalším zápisu.
 • Sourozenecká sleva - 5%
Všeobecné podmínky:
 • Při zápisu do kurzu je podepsána závazná přihláška.
 • Kurzovné je splatné se začátkem kurzu, a to formou platby v hotovosti, bankovním převodem nebo Benefity.
 • V ceně kurzu nejsou zahrnuty učebnice.
 • Kurzovné se studentům vrací pouze v případech dlouhodobého onemocnění.
 • Výuka kurzů není ze strany školy nikdy rušena. V případě absence lektora, je lekce vždy odučena suplujícím lektorem.
 • Počet dětí v kurzu: 4-8
Učební materiály:
Každý veřejnostní kurz je veden dle, školou vybraného, učebního materiálu. Ve výuce jsou rovněž používány doplňkové materiály, audiovizuální materiály a využívány moderní technologie.

Během školního roku budou následující týdny prázdnin:
 • podzimní prázdniny: 29.10- 30.10.2019
 • vánoční prázdniny: 23.12. 2019 - 5.1. 2020
 • jarní prázdniny: 9.3.- 15.3. 2020
 • velikonoční prázdniny: 9.4. - 10.4. 2020

Ve výuce dětských kurzů spolupracujeme rovněž s Rodinným centrem RELAX.

Nabídka kurzů angličtiny pro veřejnost a přípravných kurzů na ESOL v Kolíně.