• Arabština je velmi bohatý jazyk. Znalost arabštiny Vám usnadní učení jiných jazyků, jako je perština nebo turečtina, urdština či hebrejština.
  • Je úředním jazykem více než 20 zemí a je považován za lingua franca arabského světa a mluví jí zhruba 400 milionů lidí.
  • Studium arabštiny Vám otevře příležitost cestovat, pracovat a prozkoumávat všechny arabsky mluvící země. Cestování pro Vás bude také mnohem jednodušší.
  • V našem kurzu se naučíte mluvit, číst a psát arabsky a ve 20 arabských zemích získáte budete moci lépe komunikovat s lidmi pokud budete znát alespoň základy arabštiny.